aktuálne na výčape

Pivo je prastarý nápoj. Posledné výskumy naznačujú, že človeka sprevádza v najrôznejších podobách už od samého počiatku civilizácie, pričom prvé dochované zmienky o ňom máme zo starovekej Mezopotámie. Od tých čias však prešlo veľmi dlhým vývojom a v dnešnej dobe je z neho dôstojný nápoj hoden 21. storočia.

Aktuálna pivná ponuka:

KOMÍN – 11° svetlý ležiak                0,3 l    2,10 €   /   0,5 l    2,60 €    /   1,0 l    4,80€

KOMÍN – 12° polotmavý ležiak     0,3 l    2,20 €   /   0,5 l    2,70 €    /   1,0 l     5,00 €

KOMÍN – 15° IPA                                 0,3 l    2,60 €   /   0,5 l    3,20 €    /   1,0 l    5,80 €

KOMÍN – 11° Gosé Višňa                  0,3 l    2,40 €   /   0,5 l    3,00 €    /   1,0 l    5,60 €

KOMÍN – 11° Summer ALE               0,3 l    2,40 €   /   0,5 l    3,00 €    /   1,0 l    5,60 €

KOMÍN – Nealko                                                              0,3 l    2,20 €   /   0,5 l    2,80 € 

Hosťovské Piva

LIQUID LUCK 11° APA (Sibeeria)                            0,3 l    3,20 €   /   0,5 l    4,20 €      

 HEAT CONNECTOR 14° NEIPA (Garaž)                   0,3 l    3,20 €   /   0,5 l    4,20 €      

AGIČI 13° IPA (Hvezdon)                                                0,3 l    3,20 €   /   0,5 l    4,20 €

Pri výrobe sa kladú veľmi vysoké požiadavky na hygienu a presné dodržiavanie všetkých technologických procesov. Aj malá odchýlka sa môže prejaviť veľkou zmenou vo vlastnostiach výsledného produktu. Veľký dôraz sa kladie aj na použité suroviny, ktoré musia spĺňať presne stanovené podmienky v závislosti od požadovaného charakteru piva. Rozhodli sme sa použiť pivovarskú technológiu spájanú s pivami tradičnými pre naše územie, ktorými sú ležiaky českého typu, či už svetlé, polotmavé, alebo tmavé a to najrôznejších stupňovitostí. Hlavné kvasenie všetkých pív prebieha v otvorených spilkách, čo znamená, že pivo kvasí v prostredí bez zvýšeného tlaku. Nasycuje sa prirodzeným spôsobom až počas poslednej fázy kvasenia v ležiackych tankoch, kde sa zachytáva prírodne vziknutý kysličník uhličitý. Pivo hrá aj historicky významnú úlohu v našej spoločnosti. Všetky dôležité záležitosti kedysi ľudia preberali v hostincoch, či už išlo o radosti, alebo starosti, či rodinné, obchodné, alebo medzi priateľmi. Rozväzuje jazyk a vytvára tú správnu atmosféru pre pohodlné posedenie. Vzdajme mu preto úctu, ktorú si zaslúži.

Na zdravie, vám pripíja náš sládok Peter Chňupa !